Cookie beleid vv Balk

De website van vv Balk is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Tech. Werkplan JO17

Tech. Werkplan JO17


Technische werkplan voor O17

De kenmerken van de O17

Veel spelers maken in de O17 een grote lichamelijke verandering mee. Dat gaat gepaard met de nodige emotionele onrust. De motivatie kan in deze periode heel wisselend zijn. Spelers kunnen in een bepaalde periode ‘wegvallen’. Ook de prestaties in een wedstrijd zijn soms zeer wisselvallig. In het algemeen is deze leeftijdsgroep erg gemotiveerd en is men kritisch zowel op anderen als op zichzelf.

O17 zijn al in staat om het spel kritisch te analyseren. Bij de O17 speelt de zogenaamde ‘pikorde’ vaak een rol. Opvallend is ook de neiging om afspraken te verwaarlozen. Aan de andere kant kunnen deze spelers best wel goed op hun verantwoordelijkheidsgevoel aangesproken worden. Eigen normen kunnen wel eens in conflict komen met het groepsgevoel.

Het winnen van wedstrijden was voor deze spelers al belangrijk toen ze nog in de O15 speelden, maar nu krijgt dit ook echte waarde toegekend.

De manier waarop een wedstrijd gewonnen wordt, kan nu objectiever beoordeeld worden en eigen prestaties en teamprestaties kunnen redelijk worden ingeschat.

Als de spelers de vorige fase redelijk hebben doorlopen, kunnen ze ook zelf aangeven wat er globaal wel en niet functioneerde. Je staat soms versteld van het scherpe analysevermogen va sommige spelers. De directe wedstrijd (de vorige of aankomende) wordt nu ook het referentiekader van waaruit geput wordt voor de trainingsinhoud.

Specifieke kwaliteiten van spelers worden bij de O17 gebruikt voor het team. De O17 trainer-coach merkt hoe belangrijk het is voor een speler dat hij weet met welke gedachte de ploeg speelt en dat iedereen met dezelfde grondgedachte speelt. Dan pas zijn allerlei keuzes te maken en kunnen spelers de betekenissen realiseren en samenwerken.

Het begrijpen van elkaar, het elkaar aanvoelen in een spelsituatie wordt zo veel eenvoudiger. Het begint bij een paar simpele afspraken en kan heel ver doorgevoerd worden. Als eenmaal de groeispurt achter de rug is, kan de belastbaarheid (kracht en uithoudingsvermogen) verhoogd worden. Zeker bij amateurclubs met een geringe trainingsfrequentie zullen deze onderdelen door vormen met de bal verbeterd moeten worden. Zeker bij de 2e jaars O17 spelers zie je meestal een duidelijke verbetering van de algehele lichaamscoördinatie. Anderzijds moet een O17 trainer-coach oog hebben voor de verschillen, die er kunnen zijn tussen de eerste- en tweedejaars O17 spelers.

Hij zal op zoek moeten gaan naar mogelijkheden om te differentiëren op de verschillen tussen biologische en kalenderleeftijd.

Profiel van een O17 trainer-coach
Een goede O17 trainer-coach is op de eerste plaats eerlijk en consequent. Daarnaast beschikt hij zelf over kennis en inzicht in de basisprincipes van het spelconcept, juist bij O17 kan het tactisch vermogen met sprongen vooruit gaan.

Hij reserveert voldoende tijd voor persoonlijke gesprekken en houdt daarbij rekening met de emotionele uitingen, die bij deze leeftijdsgroep passen.

Ook is hij nog jong genoeg van geest om zich te kunnen verplaatsen in de belevingswereld van de B-junioren, die overigens voortdurend verandert.

Door daarbij ook buiten het voetballen aansprekende activiteiten te organiseren verstevigt hij zijn binding met de spelers van de club.

Ook is de O17 trainer-coach in staat om de voetbalproblemen uit de wereld te vertalen in geschikte oefenstof, waarbij hij voortdurend rekening houdt met de grote verschillen in belasting en ontwikkeling binnen zijn spelersgroep.

Tips voor de O17 trainer-coach

De taak van een trainer-coach = Werken aan kwaliteit

Wat is kwaliteit: Kwaliteit is het uitsluiten van toeval

 • • Heel belangrijk: maak goede afspraken over het gedrag tijdens trainingen en wedstrijden (verantwoordelijk zijn voor het materiaal), op weg naar een wedstrijd of in de kleedkamer (wie ruimt er op?).
 • • Wees vooral eerlijk. Daar zijn jeugdspelers in deze leeftijd extra gevoelig voor. Behandel elke speler even consequent. Geen uitzonderingen maken voor bepaalde spelers!
 • • Laat de spelers meedenken over de speelwijze. Doe een beroep op hun eigen verantwoordelijkheid.
 • • Geef zelf het goede voorbeeld en durf als dat nodig is ook jezelf als trainer-coach eens ter discussie te stellen wanneer je fouten hebt gemaakt (bv een verkeerde opstelling).
 • • Zorg voor een goede en veilige prestatiesfeer. Accepteer geen vedetteneigingen en neem soms een speler in bescherming.
 • • Voer tijdens de trainingen, zeker voor de tweedejaars O17, de weerstand, het tempo en de keuzemogelijkheden op.
 • • O17 kunnen al heel wat tactische grondbeginselen aan. Linie- en teamtactiek kunnen vrij gedetailleerd aan de orde komen. Dat vereist natuurlijk wel voldoende kennis van de B-junioren trainer-coach met betrekking tot de basisprincipes en de taken per positie. Ook hier geldt weer: laat O17 meedenken over oplossingen voor de voetbalproblemen.
 • • Bij O17 komen emotionele uitingen nogal eens voor. De O17 trainer-coach ontkomt daarom niet aan het voeren van veel “persoonlijke” gesprekken. Ze kunnen voor houvast en rust zorgen.
 • • Creëer ruimte in de training voor individuele training (training voor het individu in de groep). Dit versterkt en bevestigt de persoonlijkheid van de speler. Vooral bij hen die moeite hebben met de emotionele veranderingen.
 • • Zorg voor een goed begeleidingsteam, zodat problemen tijdig gesignaleerd kunnen worde

 

Specifieke problemen bij O17

Bij de leeftijdscategorie van de O17 is de kans groot dat spelers gaan afhaken. Deskundig kader bij deze groep is een eerste vereiste. Daarnaast moet het clubbeleid ontwikkeld worden dat als doel heeft de spelers aan de club te binden. Laat de spelers zelf en eventueel hun ouders meedenken over dat beleid!

 • • Spreek binnen de club af hoe er met de veranderde mentaliteit, die O17 zeker tot uiting laten komen, wordt omgegaan. Schep duidelijkheid door concrete af spraken en wees consequent in de naleving ervan.
 • • De verschillen tussen eerste- en tweedejaars O17 kunnen zeker in het begin van het seizoen heel groot zijn. Daardoor heeft de begeleiding van het team het meestal druk met begeleiden, corrigeren, belonen en ondersteunen van spelers. Vooral omdat in deze leeftijdsfase de overgang begint naar volwassenheid. Door deze verandering ‘kan een speler uit vorm raken’. Eigen identiteit (wie ben je, wat kan je?) moet in die fase benadrukt worden.
 • • De speler wil zo graag volwassen reageren maar kan dat (nog) niet. Uitleg, voorbeeld, motivatie zijn nu noodzakelijk. Zoek niet voortdurend de confrontatie op.
 • • Omdat de groep bestaat uit ‘kinderen’ en ‘volwassenen’ moet ook tactisch gecoacht worden.
 • • Weerstandstraining als voorbereiding op kracht en hersteltraining moet gedifferentieerd gegeven worden in verband met het verschil in fysieke ontwikkeling. Belasting, belastbaarheid levert ook hier een zeer verschillend beeld op. De één maakt vroegtijdig de stap naar de O19, de ander krijgt extra rust voorgeschreven.

 

Uitgangspunten voor de keuze van de oefenstof

1 Analyse van de wedstrijd

 • • Ga uit van de drie hoofdmomenten
 • • Vertaal de wedstrijd in concrete voetbalproblemen en zoek daarbij de juiste oefenstof
 • • Streef naar minder fouten, verbeteren van de sterke punten die in de wedstrijd naar voren komen.

 

2 Ontwikkeling van het spelconcept

• Individueel
• Linie
• Team
• Verleggen van accenten
• Rode draad op technisch / tactisch gebied.

 3 Ontwikkelen van de individuele speler
• Verbetering van de zwakke punten op het gebied van techniek, tactiek, conditie en mentaliteit
• Ontwikkelen / uitbouwen van de sterke punten op het gebied van techniek, tactiek, conditie en mentaliteit.
   Gebruik maken van de individuele training.

4 Hou steeds rekening met het verschil in de belastbaarheid binnen de O17.

5 “Dode” spelmomenten kunnen nu meer aandacht krijgen.

6 Zorg door een goede coaching ervoor dat de spelers oog krijgen voor de invloed die zijn kunnen uitoefenen op het z.g. “wedstrijdritme” (variatie in wedstrijdtempo).

7 Hoe komen bij de gekozen oefenstof de specifieke kwaliteiten van de spelers aan de bod?

8 Welke oefenstof is geschikt voor individuele training en weke aan specialisatie?
• Linie
• Team

 

Concrete aandachtspunten bij de training

Techniek:

 • • Er valt stagnatie waar te nemen in het niveau van de techniek; bij voortdurende trainingsactiviteit zal er geen achteruitgang optreden, zodat minimaal een stabilisering van het technische kunnen bereikt wordt.

 

 • • Eventuele stoornissen in de motoriek zijn een gevolg van het tijdige verminderde motorische leervermogen.
 • • Het leertempo moet door differentiëren aangepast worden aan de individuele verschillen.
 • • Door toename in kracht is zeker bij de meeste tweedejaars O17 het passen over grote afstanden mogelijk.

 

Tactiek:

 • • Het inzicht in technisch en tactisch handelen groeit.
 • • De spelers maken ook scherp onderscheid tussen individueel tactisch handelen en groepstactiek.
 • • Aspecten van de speelwijze kunnen meer en meer theoretisch worden benaderd en in praktijksituaties worden toegepast.
 • • Er ontstaat een duidelijke vaardigheid in het analyseren van spelsituaties.

 

Conditie:

 • • Er is spraken van een toename van belastbaarheid, afhankelijk van de rijpingssnelheid.
 • • De motorische grondeigenschappen kunnen op vele manieren en zeer uitgebreid aandacht krijgen.
 • • Rekening houdend met de individuele verschillen in belastbaarheid kunnen al vele conditionele vormen (met bal) aandacht krijgen.
 • • Ook intervaltraining in aantrekkelijke vormen met bal kan in het programma opgenomen worden.

 

Motivatie:

 • • Elke puber streeft naar een vorm van zelfstandigheid, waarbij de belangen van het elftal haaks staan op de persoonlijke denkbeelden.
 • • Binnen de trainingen dient het streven naar zelfstandigheid ingepast te worden binnen het functioneren in een groep.
 • • Streef zoveel mogelijk naar een positieve benadering, zowel op het voetbalgebied als daar buiten.

 Algemeen:

 • • Leg voortdurend tijdens de training de relatie met de wedstrijd.
 • • Manipuleer met weerstanden.

 

 • • Werk doelbewust met formaties tijdens de trainingsvormen.
 • • Door de grote fysieke verschillen moet bewaakt worden dat de partijen “gelijk” zijn.

 

De zogenoemde “kijktechniek” verdient speciale aandacht:

- Kijken voordat je de bal krijgt

- Zo staan / lopen dat je kunt kijken

- Vaak is kijken naar de bal verboden

 -  Kijken doe je om iets af te spreken

In de belangrijke positiespelen kunnen O17 al met belangrijke details geconfronteerd worden, zeker op een wat hoger niveau:

- Streef door loopacties naar de vier afspeelmogelijkheden.

- De medespeler dichtbij moet je wel eens overslaan.

- Leer te spelen tegen de looprichting van de tegenstander in.

- Speciale aandacht voor de driehoeken op het veld.

- Nooit in één lijn met je medespeler staan.

- Altijd de bal in de beweging aan- en meenemen.

- Verplicht de spelers eens om de bal aan te nemen en dan direct te spelen (het principe van 2 keer raken verplicht).

 

- De 3e man zoeken

Spelconcept

Bij de O17 verdient het 4-3-3 concept de voorkeur.

De O17 is de leeftijdscategorie waarin al belangrijke tactische principes aangeleerd kunnen worden:

- Bij balverlies speelruimte direct verkleinen.

- Vasthouden aan afgesproken organisatie.

- Voorkom een dieptepass.

- Druk uitoefenen op de balbezittende partij.

- Afspeelmogelijkheden afschermen.

- Basis taken vormen het uitgangspunt.

- Altijd de oplossing zoeken die het beste is voor je team en niet op de eerste plaats voor je zelf.

- Verdedigend geldt: zo opgesteld staan dat je de bal en tegenstander kunt zien.

- Bij spelverplaatsing tegenstander moet de partij “kantelen”.

- Moment van vastzetten herkennen, op- en dorsluiten.

- Leer snel te anticiperen: in voetbal ben je niet snel of langzaam maar op tijd of te laat.

- Bij balbezit het speelveld zo groot mogelijk maken (diepte een breedte).

- Het doel van opbouwen is het creëren van kansen.

- Geen risico in de opbouw op eigen helft.

- Zorg voor: open lijnen, voldoende steunspelers, het inschakelen van de 3e man.

- Probeer bij balbezit te streven naar een man – meer situatie.

- Nooit met je rug naar je medespelers staan, dus ingedraaid staan.

- Diep gaat voor breed, breed gaat voor terug.

- Voorkom overtredingen: balverlies.

 

Concrete aandachtspunten bij de wedstrijd

 • • Wijs de spelers tijdens de wedstrijdbespreking op de basiseisen die aan alle spelers inclusief de wisselspelers gesteld moeten worden namelijk:

1 Positieve instelling dus benadering van elkaar.

2 Inzet moet 100% zijn.

3 Organisatie.

4 Discipline.

 

Kortom de P.I.O.D. moet oké zijn. (Dit moeten ze kunnen dromen)

P.I.O.D. + Kwaliteit = geeft resultaat.

 

KWALITEIT = UITSLUITEN VAN TOEVAL

JOP VV BALK 2019-2023

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!